top of page

Praktijk informatie

Image by Yaniv Knobel

Openingstijden
 

Maandag      8:00 - 17:00

Dinsdag        8:00 - 17:00

Woensdag    8:00 - 17:00

Donderdag   8:00 - 17:00

Vrijdag           8:00 - 17:00

Telefonische bereikbaarheid 
 

 • Maandag t/m Vrijdag 8.00 – 10.30 uur:  
  U kunt bellen voor het aanvragen en inplannen van afspraken of visites. 
  (Tussen 10.30 – 11.00 uur niet bereikbaar ivm werkoverleg) 

   

 • Maandag t/m Vrijdag 13.00 - 15.00 uur:
  U kunt bellen om uitslagen op te vragen en deze te bespreken.

   

 • Maandag t/m Vrijdag 16.00 - 17.00 uur: Is de praktijk alleen bereikbaar voor dringende spoedgevallen.

Image by Martin Widenka
Image by Maddi Bazzocco

Spreekuur op afspraak

Spreekuur uitsluitend op afspraak
 

Heeft u meer dan 1 vraag of klacht, vraag de Assistente dan om een dubbele afspraak. Bij het maken van een afspraak vraagt de Assistente naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klacht(en).De Assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites

Visites dienen voor 10.30 uur aangevraagd te worden (behalve spoedgevallen) in verband met de indeling van de werkdag. U kunt ons hiervoor op werkdagen bereiken op het algemeen nummer 010-4157272 [keuze 3].Huisbezoeken kosten veel tijd en zijn beperkt tot die gevallen waarbij komst naar de praktijk door ziekte niet mogelijk is.

Image by Alexandra Gorn
Image by Jason Leung


 

Spoedgevallen

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112

Werkdagen: bel (010) 415 72 72, keuze 1

Vakantie: bel (010) 415 72 72, luister goed het bandje af

Avond/Weekend/feestdagen: bel (010)  466 95 73 - huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis. 

bottom of page