top of page
LSP_edited.jpg

LSP beschikbaar stellen


Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Alleen als u dat goed vindt!

 

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt!

Klik hier om toestemming te geven.

Voor verdere informatie kunt u kijken op 
www.vzvz.nl 

Of zie het korte filmpje "klik hier"

Make LSP available


Our medical data available through the LSP (National Exchange Point)

Only if you agree!

 

Your GP and your pharmacy might share your medical data with other healthcare providers. Another doctor or pharmacy may want to have access to your data to be able to help you quickly, properly and safely. Your medical data are shared through the LSP (National Exchange Point). But only if you agree to it!


Click here to give permission 

For more information visit the website
www.vzvz.nl

Or see the short movie "Click here"

LSP_edited.jpg

LSP beschikbaar stellen


Hoe werkt het landelijk schakelpunt? 

Anchor 1
bottom of page